• title pic

  • title pic 2

  • title pic 3

Už viac ako 20 rokov patríme medzi významné obchodné spoločnosti na Slovensku. Našou hlavnou činnosťou je veľkoobchod a maloobchod s tuhými palivami. Dlhoročné stabilné výsledky dosahujeme najmä vďaka bohatým skúsenostiam, korektnému prístupu k obchodným partnerom a lojálnym zamestnancom. Za hodnotami, ktoré vytvárame, stojí stabilný tím ľudí. Investujeme do ich profesionálneho rastu, nadštandardnej zdravotnej starostlivosti a sociálneho programu.